przejdz do zawartosci

up

Szukaj
wielkość czcionki A A A

Ochrona konsumenta

Prawa konsumenta to dziedzina, w której zachodziły w Polsce w ostatnich latach istotne zmiany. Były one przede wszystkim związane ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku. Dzięki przyjęciu prawa wspólnotowego zakres ochrony konsumentów został poszerzony, wzmocniona też została kontrola przestrzegania prawa w tej dziedzinie. Do ochrony praw i interesów konsumentów powołany jest przede wszystkim Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

W przypadku szeregu produktów (np. zabawki, żywność, kosmetyki) istniejące w polskim prawie przepisy określają wymogi bezpieczeństwa. W przypadku zaś tych, w stosunku do których nie ma odrębnych regulacji, obowiązującym prawem jest ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów (z dnia 12 grudnia 2003 r. Dz. Ust. Nr 229 poz. 2275). Nakazuje ona wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne i nakłada na producentów szereg obowiązków - poczynając od umieszczania na produktach nazwy i adresu producenta, przeprowadzania badań, dostarczenia konsumentom informacji umożliwiających ocenę ewentualnych zagrożeń, aż po obowiązek powiadomienia Prezesa UOKiK w przypadku, gdy producent zorientuje się, że wprowadził na rynek produkt niebezpieczny.

Prezes UOKiK ma prawo nakazać wycofanie z obrotu produktów niebezpiecznych, może prowadzić postępowanie i wydawać decyzje w przypadku praktyk naruszających interesy konsumentów, może interweniować również w przypadku, gdy umowy zawierane pomiędzy sprzedającym a kupującym zawierają tzw. „niedozwolone klauzule umowne” – czyli zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

Tego typu interwencje zdarzają się w Polsce coraz częściej. Istotny jest tu jednak nie tylko stan prawa, ale i świadomość konsumentów – na razie niewiele jest w Polsce procesów wytaczanych firmom przez konsumentów. Można się jednak spodziewać, że świadomość praw konsumenckich w Polsce będzie rosła. Jest to czynnik, który firma chcąca prowadzić działalność gospodarczą w Polsce powinna brać pod uwagę.

Więcej informacji na temat obowiązujących w tej dziedzinie przepisów oraz interwencji UOKiK można znaleźć pod adresami:

Poleć znajomemu | Wersja do druku