przejdz do zawartosci

up

Szukaj
wielkość czcionki A A A

Sanacja

Rządy sanacji przyniosły Polsce stabilizację gospodarczą, ale równocześnie oznaczały przejście od demokracji do autorytaryzmu. Marszałek Piłsudski rządził silną ręką, nie tolerował sprzeciwu, a dla poskromienia opozycyjnych polityków nie wahał się stosować drastycznych metod (jak np. wprowadzenie policji na salę obrad Sejmu w marcu 1928). Było to widoczne zwłaszcza w latach 30., kiedy Polskę dotknęły skutki wielkiego krachu na nowojorskiej giełdzie, a kryzys gospodarczy spowodował radykalizację nastrojów społecznych. We wrześniu 1930 r. Piłsudski rozwiązał parlament i nakazał aresztowanie wielu posłów opozycyjnych, którzy następnie zostali skazani na karę więzienia w urągającym sprawiedliwości "procesie". W 1934 r. utworzono zaś obóz w Berezie Kartuskiej, gdzie izolowano "osoby zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi". Piłsudski przed śmiercią (12 V 1935) zdążył jeszcze zatwierdzić autorytarną konstytucję kwietniową, która znacznie ograniczała uprawnienia Sejmu na rzecz prerogatyw prezydenta. Po śmierci Piłsudskiego "obóz sanacji" podzielił się na konkurujące ze sobą grupy (zwolenników marszałka Śmigłego-Rydza i grupę prezydenta Mościckiego).

Poleć znajomemu | Wersja do druku

ProcesBrzeski, image

Proces brzeski

KonstytucjaKwietniowa, image

Podpisanie Konstytucji kwietniowej

EugeniuszKwiatkowski, image

Eugeniusz Kwiatkowski, twórca programu rozwoju gospodarczego Polski, Centralnego Okręgu Przemysłowego i budowniczy nowopowstałego portu w Gdyni.