przejdz do zawartosci

up

Szukaj
wielkość czcionki A A A

Władza ustawodawcza

W Polsce władzę ustawodawczą stanowi dwuizbowy parlament składający się z izby niższej - Sejmu i izby wyższej - Senatu. W bezpośrednich, powszechnych i tajnych wyborach, obywatele Polski wybierają 460 posłów do Sejmu i 100 senatorów do Senatu. Zarówno posłowie, jak i senatorowie wybierani są na 4-letnią kadencję.

Posłem może zostać każdy polski obywatel, który cieszy się pełnią praw publicznych i w dniu przeprowadzania wyborów parlamentarnych ma ukończone 21 lat. Aby zostać senatorem trzeba ukończyć 30 lat.

Posłowie reprezentują okręgi wyborcze, w których uzyskali mandaty poselskie. Granice okręgów wyborczych pokrywają się na ogół z granicami powiatu lub kilku powiatów. W przypadku dużych aglomeracji miejskich okręgi wyborcze obejmują mniejsze niż powiat jednostki administracyjne (gminy, dzielnice).

Podczas głosowania w parlamencie ani posłowie, ani senatorowie nie są związani jakimikolwiek instrukcjami swoich wyborców, lecz mają konstytucyjny obowiązek kierować się dobrem całej Rzeczpospolitej.

Polski system polityczny oparty jest na systemie partyjnym. Dlatego też zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i samorządowych (a także prezydenckich) większe szanse mają ci kandydaci, których popiera licząca się partia polityczna. Posłowie z tego samego ugrupowania politycznego tworzą w Sejmie i Senacie swoje kluby parlamentarne. To właśnie w klubach parlamentarnych powstają na ogół projekty ustaw i nowelizacji, gdyż tylko duże grupy posłów są w stanie wprowadzić nowe rozwiązania legislacyjne pod obrady Sejmu.

Posłowie biorą udział w posiedzeniach Sejmu, mają prawo do zadawania pytań i interpelacji poselskich członkom Rady Ministrów. Parlamentarzyści obradują w licznych komisjach (stałych lub specjalnych), powołanych do rozpatrywania różnego rodzaju spraw z zakresu administrowania państwem i życia publicznego. W Sejmie - w komisjach sejmowych, w Senacie - w komisjach senackich.

W komisjach dyskutuje się też projekty nowych rozstrzygnięć legislacyjnych (głosowanie nad projektem ustaw w komisjach sejmowych to niezbędny etap procesu legislacyjnego, którego ukoronowaniem jest uchwalenie nowego prawa, obowiązującego wszystkich obywateli Rzeczpospolitej).

Prace parlamentu koordynują następujące organy:

  • Marszałkowie Sejmu i Senatu
  • Prezydium Sejmu i Senatu (Marszałkowie i Wicemarszałkowie)
  • Konwent Seniorów (Marszałkowie, Wicemarszałkowie i przewodniczący klubów parlamentarnych)
  • komisje sejmowe i senackie.

 

Poleć znajomemu | Wersja do druku

EPIA 7VSL8G KrzysztofBia osk lrski, image

Posiedzenie Sejmu. Fot. Krzysztof Białoskórski / Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu

EPIA 7VCJBR  ukaszKami ski, image

Wystąpienie Marszałka Sejmu przed koncertem poświęconym pamięci Posłów na Sejm II RP. Fot. Łukasz Kamiński / Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu

WWBB 7T6DA8 KrzysztofBia osk lrski, image

Gmach Sejmu. Fot. Krzysztof Białoskórski / Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu